Aktiviteter

Oasen byder dig velkommen til denne hjemmeside hvor du kan se de forskellige arrangementer og aktiviteter .


Styregruppevalg på Oasen

Så er der gået et år siden sidste styregruppevalg. I år er Anna Grethe Aagensen, Jonna Andersen, Anni Lauersen, Jacob Bovbjerg, Inga Østergaard (der alle ønsker genvalg).
Grethe Madsen ønsker ikke genvalg.
Du kan stemme på sedlerne i Oasen 11. til 15. november.


Lotterispil

Onsdag den 6. november kl. 13.30
Onsdag den 13. november kl. 13.30
Onsdag den 27. november kl. 13.30
Der vil hver gang kunne købes amerikansk lotteri, kaffe, te og kage.
Plader kr. 10,- pr stk.


Valgflæsk

Fredag den 15. november kl. 18.00 – 22.30
Efter endt styregruppevalg afsluttes der traditionen tro med gule ærter
Pris kr. 175,- max 85 personer.


Højskoleeftermiddag

0nsdag den 20. november kl. 13.30
Koncertforedrag med Bjarne Lisby.
Bjarne Lisby vil komme med forskellige anekdoter om de kendte personligheder han har mødt på sin vej. Nååh ja og så kommer der uden tvivl også en masser af de sange som vi alle sammen kender og kan synge med på.
Pris kr. 60,-
Oasen, Danske Seniorer Bjerringbro og Omegn, LOF, og Ældresagen.


Julemarked

Lørdag den 23. november kl. 9.30 – 12.30
Ingen jul uden julemarked på Oasen. Der vil være stort julelotteri, salg fra forskellige boder, samt mulighed for at købe gløgg, æbleskiver, kaffe, the mm.
Har du lyst til en bod til julemarked, kan du kontakte Inga Østergaard i hobbyafdelingen eller på. Tlf 21 13 88 05-
Standleje er kr. 50,- pr. bord.


Fredagsbio

Fredag den 29. november kl. 14.00
Lidt om filmen: Året er 1927, og Crawley-familien står foran at skulle få besøg af Kong George V og Dronning Mary. Finanserne er ikke, hvad de har været, så der er færre tjenere på Downton-slottet, men facaderne og konventionerne skal jo opretholdes – især under et royalt besøg.
Blandt tjenerne, kokkepigerne og butlerne er stemningen dog høj. De ser frem til at skulle opvarte selveste kongen, men deres begejstring standser, da de indser, at hoffet selv sender en stab, og dermed gør Downtons tjenestefolk overflødige. Nu er det op til Anna, Bates, Carson og resten af de loyale fodfolk at planlægge et kup, der skal give dem styringen af Downton tilbage.
Samtidig giver de kongelige gæster anledning til nye relationer oppe hos herskabet. En romance spirer og nye venskaber opstår. Men et gam-melt fjendskab blusser også op, da gamle Lady Violet har et horn i siden på dronningens hofdame.
Pris 50.– tilmelding til Oasen fra den 5. november. max 63. personer.


Netcafe hver onsdag kl. 9 – 11.15

Du møder bare op hvis der er noget du ikke lige kan finde ud af eller gerne vil lære på din Pc, iPad eller mobiltelefon.
Ingen tilmelding.
Pris pr gang kr. 30,- incl kaffe og brød.

­