Datastuen

Netcafeen

Netcafeen hver torsdag kl. 9.00 – 11.00
Du møder bare op hvis du har et problem eller hvis der er noget du gerne vil lære på din Pc, Tablet eller Mobil.