Oasen

Oasen er et hus for pensionister og efterlønnere i Bjerringbro. Oasen er selvstyrende og har mange aktiviteter for byens seniorer. Oasen har tidligere været Teknisk skole og derefter Socialforvaltning og Økonomiforvaltning for Bjerringbro Kommune, inden rådhuset i Bjerringbro blev bygget i 1979 (og som efter kommunesammenlægningen er købt af Grundfos). Oasen ejes i dag af Viborg kommune.
Der er nedsat en styregruppe som varetager den daglige drift af huset.
Forskellige foreninger- Bep, AOF, Ældresagen, o.fl.-benytter huset til aktiviteter hver dag.

Find oasen