Styregruppen Oasen

 

 Formand: Niels Grimsbjerg
Næstformand: Anna Grethe Agesen
Økonomi: Else Rasmussen
 Øvrige styregruppe medlemmer
 Jonna Andersen
 Anni Laursen
 Jacob Bovbjerg
 Inga M. Østergård
 Grethe Madsen
 Inge H. Nielsen