Styrregruppen Oasen

  • Formand: Niels Grimsbjerg
  • Næstformand: Anna Grethe Agesen
  • Økonomi: Else Rasmussen

Øvrige styregruppe medlemmer

  • Jonna Andersen
  • Jacob Bovbjerg
  • Inga M. Østergård
  • Grethe Madsen
  • Inge H. Nielsen
  • Anni Lauersen