Oasen

Brogade 5, 8850 Bjerringbro
mail: oasen@bknet.dk
tlf. 87 91 05 05

Styrregruppen

  • Formand: Sven-Erik Lund
  • Næstformand: Anna Grethe Agesen
  • Økonomi: Else Rasmussen
  • Jonna Andersen
  • Jacob Bovbjerg
  • Inga M. Østergård
  • Dorete Levring
  • Bodil Christensen
  • Anni Lauersen

Oplysninger til gæster og ansvarlige ledere af grupper som bruger og låner af lokaler.

Hvad er Oasen:
Oasen blev i 1989 en selvstyrende del af kommunens tilbud til pensionister i kommunen.

Formålet med bygningen på Brogade 5, er at skabe et aktivitetshus, et fristed og et samlingssted for folkepensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere.

Oasens styregruppe står for retningslinierne ved udlån af lokaler

Hvem kan bruge Oasen:
Alle organisationer, frivillige såvel professionelle hvis målgruppe er pensionister/efterlønnere eller handikappede kan komme i betragtning.

Lokalerne stilles gratis til rådighed.

Hvordan skaffer Oasen sig indtægter:
Oasen har kun adgang til selv at skaffe sig indtægter f.eks. ved salg af kaffe m.v. dette selvfølgeligt under hensyntagen til moms- og skatteregler.

Ønskes forplejning når man benytter Oasens lokaler, skal dette købes på Oasen og må derfor ikke selv medbringes.

Overskuddet af indtægterne bruges til:
Det overskud der kommer ind ved salg af forplejning kommer gæster og brugere af Oasen til gode i form af, pengene bruges til indvendig vedligeholdelse og forbedringer, køb af diverse udstyr til køkken, indkøb af it udstyr, printer mm. som er nødvendig til fremstilling af de ca. 400 programmer der laves hver mdr. og sidst men ikke mindst som tilskud til udflugter, fester biografbilletter mm.

Tilskud fra Viborg kommune dækker:
El, vand, varme samt udvendig vedligeholdelse betales af Viborg kommune.

Den daglige drift:
Den daglige drift udføres af Oasens styregruppe samt en god flok frivillige.

For at skabe et godt miljø, forventes det af gæsterne og brugere af Oasen:
Er loyale over for Oasen, fællesskabet, retningslinjer og at der bruges en god omgangstone.

Med venlig hilsen styregruppen på Oasen

Bjerringbro den 1. juli 2018

Find oasen